Albumin, Plv-

System

Pleuravätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss.

Provtagning

7 mL EDTA-rör, lila/svart propp. Fylls till hälften av fyllnadsvolymen. 

Referensintervall

Saknas

Enhet

g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej