PK (INR), P-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi  

Provtagning

 •  1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
  - Tid för provtagning måste anges
  - Transport av primärrör skall ske i rumstemperatur

 • Hållbarhet i primärrör utan centrifugering:
  - 24 timmar i rumstemperatur

 • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 timmar, centrifugera i 2000g i 20 minuter med inbromsning 5 (halverad inbromsningstid). Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför blodpelaren. För över till tomt plaströr och frys in direkt i -20 °C.
  Provet bör transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. alternativt i frysbehållare, till laboratoriet. Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna liggande i frysen.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering (avpipetterad plasma):
  - 24 timmar i rumstemperatur
  - 2 veckor i frys (-20 °C)
  - 6 månader i frys (-80 °C)

 • Vid enstaka tillfällen när det gäller svårstuckna patienter kan PK tas kapillärt av utbildad personal.  

Referensintervall

<1 år  Åldersberoende

≥1 år  0,9-1,2

Storhet och enhet

Relativ koagelbildningsaktivitet, PK(INR) (International Normalized Ratio) är enhetslös eftersom det är en kvot 

Mätprincip

Tidmätning  

Ackrediterad

Ja