hCG, U-

System

Urin

Synonym

Koriongonadotropin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

Nykastad urin i  7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin.

Referensintervall

< 25 IU/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, IU/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej