Bensodiazepiner, screen, U-

Analysen avser oxazepam, nordazepam (=nordiazepam), alprazolam, lorazepam, klonazepam, nitrazepam, flunitrazepam och triazolam.

Synonym

Oxascand, Sobril, Stesolid, Xanor, Temesta, Iktorivil

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 200 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja