Ammoniumjon, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss.

Provtagning

 • 5 mL eller 7 mL K2-EDTA rör (Lila propp) med venblod.
  Kapillärt tagna prover rekommenderas inte! Förlängd provtagning samt luftexponering leder till falskt förhöjda koncentrationer.

 • Provtagning ska ske på isvattenbad (is, vatten i en mugg + handske för att skydda etiketten på röret).

 • Omedelbart till Klinisk kemi. Skall lämnas inom 15 min.

 • Kylcentrifugeras vid 4°C vid ca 2700 g (om möjligt 2763 g) i 10 minuter. Analys bör ske så snart som möjligt. 

 • När provet är centrifugerat delas plasman på 2 portioner varav en portion fryses i -20 °C. 

 • Frysta prov tinas i kallvattenbad, blandas och centrifugeras före analys.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 2 timmar i kyl
  - 3 veckor i frys

Referensintervall

Gäller alla åldrar

Kvinnor: 

11-51

Män:   16-60 

 

Storhet och enhet

µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja