Opiater, verifiering, U-

Analysen avser heroin, morfin, kodein och etylmorfin.

Synonym

Dolcontin, Sendolor, Citodon, Treo Comp, Altermol, Panocod, Cocillana-Etyfin, Lepheton

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alternativt Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

 
Substans Gränsvärdeskoncentration (µg/L)
Morfin 300
Kodein 300
Etylmorfin 50
Heroin (6-MAM) 10

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja