Celler, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • Rören polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp,  numreras från 1-4, där 1 är det första röret vid provtagningen. (Fortsätt numreringen om fler rör tas) 

 • Varje rör bör innehålla 1,5 - 2,0 ml likvorvätska

 • PROVRÖREN
  Provrör 1 kan sparas för senare analysering eller kasseras.
  Provrör 2 används till odlingar (och ev. tilläggsundersökningar) Om mikrobiologen är stängd, kväll o jourtid, ta då en gul, (ev. grön), blododlingsflaska (ej orange) och pytsa ner minst 1ml likvor i denna. Då ges bättre förutsättningar för ett bra odlingsresultat. 
  Provrör 3 används till Spektrofotometri.
  Provrör 4 används till celler, protein, glukos och laktat.
  Det sist fyllda röret tas alltid till cellräkning för att minska felkällan med stickblödning

 • Provet transporteras omedelbart till lab.

 • OBS! Får ej skickas i rörpost.

Referensintervall

Typ   Koncentration
Csv-Erytrocyter     < 3 · 10**6/L
Csv-Leukocyter    < 5 · 10**6/L
Csv-Leukocyter, poly     < 1 · 10**6/L 
Csv-Leukocyter, mono     < 5 · 10**6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10*6/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare

Ackrediterad

Nej