Fosfat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 1 dygn i rumstemperatur

    - 4 dygn i kyl

    - 1 år i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<6 månader   saknas
≥6 mån - <1 år   1,64 - 2,13 
≥1 - <8 år   1,35 - 2,03
≥8 - <12 år   1,11 - 1,83 
≥12 - <18 år   0,94 - 1,63 
≥18 år   0,80 - 1,50

Pojkar och män

Ålder Koncentration
<6 månader saknas
≥6 mån - <1 år 1,64 - 2,13 
≥1 - <8 år 1,35 - 2,03 
≥8 - <12 år 1,28 - 1,99 
≥12 - <18 år 0,94 - 1,88
≥18 - <50 år 0,70 - 1,60
≥50 år 0,75 - 1,40 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja