Leukocyter, B- (B-LPK)

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 
  • Hållbarhet och förvaring:

       - 36 timmar i rumstemperatureller kyla.
       - Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. 
       - Prover som analyserats >12 timmar efter provtagning kan ge falskt
         för högt värde.

Referensintervall

  Åldersintervall   Referensintervall
Barn <12h   9,0-30,0
  12h - <1 d   13,0 - 38,0
  1 - <4 d   9,4 - 34,0
  4 - <10 d   5,0 - 21,0
  10 d - <3 v   5,0 - 20,0
  3 v - <3 m   5,0 - 19,5
  3 m - <1,5 år   6,0 - 17,5
  1,5 - <3 år   6,0 - 17,0
  3 - <5 år   5,5 - 15,5
  5 - <7 år   5,0 - 14,5
  7 - <13 år   4,5 - 13,5
  13 - <18 år   4,5 - 13,0
Vuxna ≥ 18 år   3,5 - 8,8

 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L 

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja