Cystatin C, P-

 

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör
  • Plasman ska avskiljas om den ska förvaras >48 timmar eller vid -20°C. Hållbarhet: 21 dygn i 2-8°C, 5 år i -70°C.

  • I samband med bestämning av Cystatin C lämnas uppskattad njurfunktion Pt-eGFR(CystatinC).

Referensintervall (Cystatin C)

Ålder   Koncentration
<2 år   Saknas
2 - 17 år    0,70 - 0,95 
18 - 50 år   0,74 - 1,00 
51 - 65 år   0,80 - 1,22 
> 65 år   >1,22 

Referensintervall (Pt-eGFR(CystatinC))

Ålder   Koncentration
<2 år   Saknas
2 - 17 år   86 - 134 mL/min/1,73 m2
18 - 50 år   80 - 125 mL/min/1,73 m2
51 - 65 år   60 - 110 mL/min/1,73 m2
>65   > 60 mL/min/1,73 m2

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L 

Mätprincip

Immunturbidimetri

Ackrediterad

Ja