Insulin, fP-

System

Plasma

Synonym

Insulin-fP

Remiss

Beställs elektroniskt alt. läggs till på Beställningsblankett Klinisk kemi under Kemi (ljusgrön)

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
   - 24 timmar i rumstemperatur
   - 6 dygn i kyl
   - 6 månader i frys
   - Rör som förvaras >48 timmar eller i frys ska vara avpipetterade 

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

2,7 -17  mIE/L (gäller alla åldrar)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mIE/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja