pH, Pleuravätska-

System

Pleuravätska

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Blodgasspruta, elektrolytbalanserat heparin, 3 mL
  • Ska analyseras inom 1 timme efter provtagning

Referensintervall

Saknas

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pH-enh  

Mätprincip

Potentiometri, glaselektrod  

Ackrediterad

Nej