Kalium, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats. Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden. Volymen avläses på flaskans gradering.
  • Välblandad urin överföres till ett 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, med tillhörande överföringsstrå
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Referensintervall
<6 år   Saknas
6 - 10 år   8 - 37
10 - 14 år   36 - 173
> 14 år   25 - 125

Pojkar och män

Ålder   Referensintervall
<6 år   Saknas
6 - 10 år   17 - 54
10 - 14 år   64 - 176
> 14 år   25 - 125

 

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/dygn

Mätprincip

Jonselektiv elektrod 

Ackrediterad

Ja