ACE, S-

System

Serum

Synonym

 Angiotensin converting enzyme

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL serumrör med gel (Guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 5 dygn i kyl
    - 6 månader i frys
    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad
  • Analyseras 1 ggr/vecka

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

6 mån -19 år 29 - 112 U/L
>19 år 20 - 70 U/L

Enhet

 U/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja