Glukos, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi 

Provtagning

 • 5 mL rör NaF/EDTA/Citrat, FC Mixture (rosa propp).
  Kapillärprov i Na-Fluorid-K-oxalat (grå propp).

 • Hållbarhet helblod i FC-mixture rör innan centrifugering:

  - 2 dygn i rumstemperatur

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  - 3 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

Referensintervall

Fastevärde   Koncentration
< 1 dag   1,7 - 3,3 mmol/L
1 dag   2,2 - 3,3 mmol/L
2 dagar - 4 veckor   2,8 - 4,5 mmol/L
4 veckor - 18 år   3,3 - 5,6 mmol/L
> 18 år   4,0 - 6,0 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja