Albumin, Ledv-

System

Ledvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss.

Provtagning

7 mL EDTA-rör, lila/svart propp. Fylls till hälften av fyllnadsvolymen.

Referensintervall

Saknas

Enhet

g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej