Amfetaminer, verifiering, U-

Synonym

Centralstimulerande aminer


Analysen avser amfetamin, metamfetamin och ecstasy (MDA och MDMA).

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.
Ej påvisbar (< 200 µg/L)

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja

Medicinsk bakgrund

Amfetamin och metamfetamin tillhör missbruksgruppen centralstimulantia med stark påverkan på CNS via dopaminsystemet genom att höja koncentrationen av dopamin. Det sympatiska nervsystemet stimuleras genom att puls, andningfrekvens och blodtryck ökar samt att sömn- och aptitbehovet försvinner. Kliniskt används amfetamin i viss utsträckning som behandlingsform på överaktiva barn i syfte att få en lugnande effekt och vid narkolepsi. I höga doser är amfetamin starkt vanebildande och kan ge långvariga och obehagliga hallucinationer samt s.k. amfetaminpsykos. Missbruk leder ofta till psykoser som liknar paranoid schizofreni och en överdos kan resultera i krampanfall, och ibland till hjärnblödning. 

I ecstasygruppen ingår främst 3,4-metylendioxymetamfetamin (MDMA) och 2-amino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan (MDA). Andra derivat är 3,4-metylen-dimetoxy-N-etylamfetamin (MDEA eller MDE).

Screentesten avser att påvisa ett missbruk vid en urinkoncentration överstigande den av EU rekommenderade cut-offnivån 500 µg/L.