Kolmonoxidhemoglobin, B- (B-COHb)

System

Erytrocyter

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

Artärblod alt venöstblod i speciell hepariniserad spruta, som blodgas. Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

Icke rökare

0,5 - 1,5 %

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej