APT-tid, P-

System

Plasma

Synonym

Aktiverad partiell tromboplastintid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
  - Blanda noga för att undvika att koagel bildas.
  - Tid för provtagning måste anges

 • Provet transporteras till lab OMEDELBART efter provtagning, annars skall provet centrifugeras inom 1 timma och avpipetteras.

 • Hållbarhet helblod - primärrör (ocentrifugerat eller centrifugerat, tid efter provtagning):
  - 1 timma för hepariniserat blod i rumstemperatur
  - 4 timmar för icke-hepariniserat blod i rumstemperatur
 • Om plasma ska frysas, centrifugera i 2000g i 20 minuter med inbromsning 5 (halverad inbromsningstid). Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför blodpelaren. För över till tomt plaströr och frys in direkt i -20 °C.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering (avpipetterad plasma):
  - 4 timmar i rumstemperatur
  - 2 veckor i frys (-20 °C)
  - 12 månader i frys (-80 °C)

Referensintervall

<11 dagar; åldersberoende

>11 dagar; 24 - 32 s

Storhet och enhet

Koagelbildningstid, s

Mätprincip

Klottmetod

Ackrediterad

Ja