Haptoglobin, S-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.

Provtagning

  • 7 mL serumrör med gel (guldgul kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 3 månader i rumstemperatur

    - 8 månader i kyl

     3 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<14 år   <2,0
14 år   0,24 - 1,9

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja