Kleihauer Betkes test

Fetala erytrocyter, Fetalt Hb, KLEBET

System

Helblod

Remiss

Elektronisk beställning alt Allmän remiss

Provtagning

1 st EDTA-rör med venblod, lila propp.

Förberedande steg för analysen utförs dygnet runt. Skickas till SÄS för analys.

Hållbarhet och förvaring: Lämnas direkt till Klinisk kemi.
Utstryk utförs omgående på lab.

Referensintervall

< 1       

Storhet och enhet

Procent

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej