Bilirubin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 1 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  - 6 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

 • Prover bör skyddas från starkt ljus. Vid förvaring >8 timmar förvaras provet mörkt.
 • Bilirubin uppvisar en dygnsvariation med lägst värden (ca hälften) på eftermiddagen. Vid hyperbilirubinemi är dygnsvariationen utan betydelse.

Minsta volym

100 µL plasma

Referensintervall

Ålder   Koncentration
Barn <6 dagar   Saknas
Vuxna och barn 6 dagar   5 - 25

 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja