Troponin I, P-

System

Plasma

Synonym

P-Troponin I

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 8 timmar i rumstemperatur

  - 1 dygn i kyl

  - Längre förvaring i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  - Plasmaprover i lågfrys är hållbara i 5 år

  - Efterbeställning kan utföras, men är provet >8h sker en manuell hantering med ny centrifugering för att säkerställa korrekt provresultat. Därav längre hanteringstid.

Referensintervall

Kvinnor ≥10 år
    
<16ng/L
Män ≥10 år <35ng/L
Barn <10 år Saknas

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja