D-dimer, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
  - Blanda noga för att undvika att koagel bildas.
  - Tid för provtagning måste anges

 • Hållbarhet helblod - primärrör (Ocentrifugerad och centrifugerad)
  - 4 timmar i rumstemperatur

 • Centrifugera i 2000g i 20 min med inbromsning 5 (halverad inbromsningstid). Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför blodpelaren. För över till tomt plaströr och frys in direkt i -20 °C.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Avpipetterad plasma - sekundär rör:
  - 4 timmar i rumstemperatur eller i kyl (2-8 °C)
  - 24 månader i frys (om plasma fryses inom 4 timmar efter centrifugering)

Referensintervall

Cut-off nivå <16 år: Åldersberoende

Cut-off-nivå 16 - <51 år: <0,50 mg/L FEU

Cut-off-nivå ≥51 år: 0,01 mg/L FEU x ålder (år)

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L FEU

Mätprincip

Immunkemisk, kvantitativ

Ackrediterad

Ja