Urat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt.Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 3 dygn i rumstemperatur

    - 7 dygn i kyl

    - 6 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
6 mån - 8 år   160 - 350
9 - 12 år   130 - 350
13 - 18 år   110 - 340
18 - 50 år   155 - 350
> 50 år   155 - 400

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
6 mån - 8 år   160 - 350
9 - 12 år   130 - 350
13 - 18 år   170 - 470
> 18 år   230 - 480

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Enzymatisk fotometrisk metod

Ackrediterad

Ja