THC, verifiering, U-

Synonym

Delta (Δ)-9-tetrahydrocannabinol, hasch, marijuana, cannabis, THC, THC-COOH, THC-syra


System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 10 µg/L)

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja