T3 (Trijodtyronin), P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 6 dygn i kyl

    - Längre förvaring i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor/Kvinnor Pojkar/Män
<12 m 1,6 - 3,5 0,95 - 3,1
1  - 5 år 1,6 - 3,1 1,6 - 3,1
6 - 10 år 1,6 - 2,8 1,6 - 2,8
11 - 14 år 1,0 - 2,9 1,0 - 2,9
15 - <20 år 1,1 - 2,7 1,1 - 2,7
20 år 0,98 - 2,3 0,98 - 2,3

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja