Laktat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL Na-Fluorid/K-Oxalatrör (grå propp), drar 2mL.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras inom 30 minuter.
  • Hög fysisk aktivitet före provtagningen kan öka laktatvärdet.
  • Patienten skall vila minst 30 min före provtagningen. 

Referensintervall

Ålder  
0-90 dagar ≤3,3
3-24 månader ≤3,1
>24 månader-18år  ≤2,2
Vuxna 0,50-2,2

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

 Enzymatisk, fotometri

Ackrediterad

Ja