Homocystein, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:

  - 1 timma, alternativt sätts på is/isbad vid provtagningen och är då hållbart i upp till 6 timmar före centrifugering.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - På gel i 2-8°C i 72 timmar

  - 14 dygn i 2-8°C

  - 1 år i -20°C eller kallare

  - Rör som förvaras >72 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

 • Specialhantering:

         - Vid förvaring på is bör homocystein inte samfyllas med andra analyser.

Minsta volym

200 µL serum

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<18 år   Saknas
≥18 år   5 - 15 µmol/L

Gravida <10 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk.

Ackrediterad

Ja