Zopiklon, U-

System

Urin

Synonym

Imovane

Remiss

Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

  • 10mL Vakuumrör Urin med dragkork (Gul), rund botten.
  • Se provtagningsinstruktion i kvalitetssäkrad provförpackning, vilken beställes från lab.
  • Mer information angående hur man beställer provförpackning samt tillhörande dokument, se Droganalyser 
  • Vid positivt resultat fryses urinen och sparas i 2 månader.

Referensintervall

Ej påvisbar (Gränsvärde < 50 µg/L)

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Nej