PSA, S-

System

Serum

Synonym

Prostataspecifikt antigen.

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL serumrör med gel (guldgul kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Om fritt PSA ska utföras ska provet centrifugeras och serum avskiljas inom 3 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 1 dygn i kyl

   Längre förvaring i frys

  - Då rör ska förvaras i frys ska serumet vara avpipetterat.

 • Faktorer som ökar PSA: Cykling, cystoskopi, mellannålsbiopsi, transrektalt ultraljud, prostatamassage, ejakulation, urinvägsinfektion, urinkateterisering, akut urinretention.
 • Faktorer som minskar PSA: sängläge, behandling med 5-alfareduktashämmare halverar PSA-värdet vid en benign prostatahyperplasi.

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Ålder (Män)  Koncentration
< 70 år < 3,0 μg/L
70 – 80 år < 5,0 μg/L
> 80 år < 7,0 μg/L

OBS! Referensintervallen motsvarar åtgärdsgränser enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (2017-02-28).

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja