Erytrocyter, U- (remsa)

System

Urin

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.
  • Ingår i U-Testremsa

Provtagning

  • Nykastad urin i 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

  • Hållbarhet:
    • 2 timmar i rumstemperatur
    • 24 timmar i kyla
  • Analyseras vanligen på resp avd./mott/vårdcentral

Referensintervall

0 arb enh, motsvarar < 25 · 10*6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, arb enh (0-3)

Mätprincip

Kvalitativ metod (testremsa)

Ackrediterad

Nej