T4, fritt, P-

System

Plasma

Synonym

Tetrajodtyronin, tyroxin (fritt)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 6 dygn i kyl

    - Längre förvaring i frys

    - Då rör ska förvaras >24 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  • För slutenvården beställs TSH och T4, fritt tillsammans.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor Pojkar
0 - <12 m 11 - 21 12 - 24
1 - 5 år 12 - 19 11 - 21
6 - 10 år 11 - 19 11 - 19
11 - 19 år 10 - 17 10 - 17
20 år 9,8 - 17 9,8 - 17

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja