Kreatinin, U-

System

Urin, stickprov 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Referensintervall

Saknas

Se även Kreatinin, tU-

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk, Fotometri

Ackrediterad

Ja