Gentamicin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL serumrör utan gel (röd kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Prov tas antingen som förprov (omedelbart före nästa doseringstillfälle) eller 1 timma efter infusionsstart eller intramuskulär injektion.
  • Tidpunkt för provtagningen skall anges och tidpunkt för senaste dos bör antecknas på remissen.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

     14 dygn i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat

Terapiområde

För terapeutiska målvärden se FASS och samråd med infektionskonsult.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/mL

Mätprincip

Immunkemisk turbidimetri

Ackrediterad

Ja