Blodgas utökad, aB-, vB-, kB-

System

Artärblod, venblod eller kapillärblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Artärblod alt. venblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab.

  • Kapillärblod i speciellt kapillärrör (glas) med elektrolytbalanserat heparin, 125 µL, alt. kapillärrör (plast) med elektrolytbalanserat heparin, 140 µL.

  • I blodgaser ingår analys av pH (37°C), pCO2 (37°C), pO2 (37°C), samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott (BE(ecv)) och syrgasmättnad (sO2).

  • Vid utökad blodgas ingår även Hb, Glukos, Laktat, Kalium, Natrium, Cajon fri, Klorid och AnionGap inkl K+.

  • Vid förfrågan till lab kan även MetHb och COHb läggas till beställningen.

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh, g/L och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

aB-Natrium, aB-Kalium, aB-Klorider, aB-Glukos och aB-Laktat är ackrediterade analyser.

Resterande analyser och ovanstående för respektive system är ej ackrediterade.