NT-ProBNP, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 6 dygn i kyl

    - 2 år i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Ålder  

Handlingsgräns
Hjärtsvikt
(osannolik)

     Hjärtsvikt
(möjlig)
 
    Hjärtsvikt
(sannolik)
<50 år   <300 ng/L   300 – 400 ng/L   >400 ng/L
50 – 75 år   <400 ng/L   400 – 900 ng/L   >900 ng/L
>75 år   <400 ng/L   400 – 1800 ng/L   >1800 ng/L

Se svarskommentarer

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja