Erytrocyter, Csv- (csv-EPK)

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi. Ingår i csv-celler

Provtagning

  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Obs! Ej rörpost.
  • Se även csv-celler

Referensintervall

< 3 · 10**6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare

Ackrediterad

Nej