Erytrocyt-index, B-

System

Erytrocyter

Synonym

MCH, MCHC, MCV

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.
  • Ingår i grupp Blodstatus

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart kork eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla, förutom MCV som är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl. Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. För MCV i kapillärprov kan prover som analyserat >12 timmar efter provtagning ge falskt för högt värde.

Referensintervall (Erc(B)-MCH)

Åldersintervall Referensintervall
<4 d 31 - 37
4 d -  <6 v 28 - 40
6 v - <3 mån 26 - 34
3 - <6 mån 25 - 35
6 mån - <2 år 23 - 31
2 år - <6 år 24 - 30
6 år - <12 år 25 - 33
12 år - <18 år 25 - 35
> 18 år 27 - 33

Referensintervall (Erc(B)-MCHC)

Åldersintervall Referensintervall
<1 d 300 - 360
1 - <4 d 290 - 370
4 d - <3 v 280 - 380
3 v - <3 mån 290 - 370
3 mån -  <2 år 300 - 360
2 år - <18 år 310 - 370
18 år 317 - 357

 

Referensintervall (B-MCV)

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor
Pojkar
<1d 98 -118 98 -118
1 - <4 d 95 - 121 95 - 121
4 d - <10 d 88 - 126 88 - 126
10 d - <3 v 86 - 124 86 - 124
3 - <6 v 85 - 123 85 - 123
6 v - <3 m 77 - 115 77 - 115
3 - <6 m 74 - 108 74 - 108
6 m - <2 år 70 - 86 70 - 86
2 - <6 år 75 - 87 75 - 87
6 - <12 år 77 - 95 77 - 95
12 år - <18 år 78 - 102 78 - 98
  Kvinnor Män
18 år 82 - 98 82 - 98

 

Storhet och enhet

Massa, pg. Masskoncentration, g/L. Volym, fL

Mätprincip

Beräkning/mätning. Primäranalyser: B-EPK, B-EVF och B-Hb

Ackrediterad

Ja