Glukos, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
 • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör med konisk botten (plaströr) med skruvpropp.
 • Provtagning för P-Glukos skall ske i samband med spinalpunktionen.
 • Proverna transporteras omedelbart till lab.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 5 timmar i rumstemperatur

  - 3 dygn i kyl

  - >1 månad i frys

Referensintervall

Saknas
Svarskommentar: ">60% av P-Glukos"

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Nej