Opiater, screen, U-

Analysen avser heroin, morfin, kodein och etylmorfin.

Synonym

Dolcontin, Sendolor, Citodon, Treo Comp, Altermol, Panocod, Cocillana-Etyfin, Lepheton

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alternativt Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 300 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja