T3, fritt, P-

System

Plasma

Synonym

Trijodtyronin (fritt)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Plasma som har avpipetterats inom 24 timmar efter provtagning är hållbar:
  - 1 dygn i rumstemperatur
  6 dygn i kyl
  - 3 månader i frys
  - Då rör förvaras i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor/Kvinnor Pojkar/Män
<12 m 3,4 - 7,6 3,4 - 7,6
1  - 5 år 4,3 - 7,2 4,3 - 7,2
6 - 10 år 4,4 - 6,8 4,4 - 6,8
11 - 14 år 3,4 - 6,5 3,7 - 6,9
15 - 19 år 3,3 - 5,8 2,9 - 6,8
20 år 2,4 - 6,0 2,4 - 6,0

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja