Natrium, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (3,0 L) utan tillsats. Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden. Volymen avläses på flaskans gradering.
  • Välblandad urin överföres till ett 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, med hjälp av snabel.
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.
  •   Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 45 dygn i rumstemperatur

    - 45 dygn i kyl

    - 1 år i frys

Referensintervall

Kvinnor och flickor

Ålder    
<6 år   Saknas
6 - 10 år   20 - 69
10 - 14 år   48 - 168
Vuxna >14 år   40 - 220

Män och pojkar

Ålder    
<6 år   Saknas
6 - 10 år   41 - 115
10 - 14 år   63 - 177
Vuxna >14 år   40 - 220

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/dygn 

Mätprincip

Jonselektiv elektrod

Ackrediterad

Ja