p50 (std), Hb(vB)-

System

Venblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Venblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab. Skall analyseras inom 30min.

  • Kan beställas enskilt eller ihop med venös blodgas/syrabas.

Referensintervall

3,3 -3,8 kPa

Enhet

kPa

Mätprincip

Beräkning

Ackrediterad

Nej