Calcium, U-

System

Urin, stickprov

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin
  • Behöver ej surgöras.
  • Lämnas omedelbart till lab.

Referensintervall

Saknas
(Se även Calcium, tU-)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja