Urea, U-

System

Urin, stickprov  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Referensintervall

Saknas

(Se även Urea, tU-)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk fotometrisk metod

Ackrediterad

Ja