IgA, S-

System

Serum

Synonym

Immunglobulin A

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 8 månader i rumstemperatur

  - 8 månader i kyl

   8 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

 • Undvik att frysa och tina proverna upprepade gånger för att minimera potentiell proteinnedbrytning.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<3 v   saknas
3 v - <6 v   0,015 - 0,15
6 v - <3 mån   0,015 - 0,20
3 - <6 mån   0,02 - 0,25
6 - <9 mån   0,03 - 0,35
9 - <12 mån   0,05 - 0,4
1 - <2 år   0,07 - 0,55
2 - <3 år   0,4 - 1,3
3 - <4 år   0,5 - 1,8
4 - <5 år   0,5 - 2,3
5 - <10 år   0,5 - 2,7
10 - <15 år   0,9 - 3,0
15 - <18 år   0,88 - 4,5
18 år   0,88 - 4,5

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Immunturbidimetri

Ackrediterad

Ja