C-peptid, fP-

System

Plasma

Synonym

Connecting peptide

Remiss

Beställs elektroniskt alt. läggs till på Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör

  • Provet bör tas mellan kl. 08-10.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

   - 24 timmar i rumstemperatur

   -  2 dygn i kyl

   - 3 månader i frys

   - Då rör ska förvaras >8 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

 

Minsta volym

100 µL plasma

Referensintervall

0,26 -1,73  nmol/L
Referensintervallet gäller för fastande, icke diabetiker.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja