Malaria

Synonymer

LAMP, malaria snabbtest, utstryk, tjockdroppe, malaria direktmikroskopi

Medicinsk bakgrund

Malaria är en mycket vanlig infektion i tropiska länder och överförs med Anophelesmyggan. Flera arter av plasmodium kan infektera människa, t ex: P. falciparum, P. vivax, P. ovale , P. malariae och P. knowlesi.

Malaria skall misstänkas vid feber och/eller oklara symtom efter vistelse i endemiskt område och kräver akut patienthandläggning.
Provtagning under pågående feber eller frossa ger bäst utbyte.

Nya regionala rutiner

För primärdiagnostik/screening vid misstanke om malaria används nu ett snabbt molekylärt (Malaria LAMP) test som fr.o.m 24-02-22 ersätter den gamla ”malaria antigen-/snabbtest” och ev mikroskopi som utförs endast vid positivt LAMP-test.

För behandlingskontroll/uppföljning av patienter med känd malaria utförs endast direktmikroskopi på parasitlaboratorium, Klinisk mikrobiologi SU, Göteborg.

Obs! Malaria mikroskopi och malaria-antigentest utgår från laboratoriesortimentet både på NÄL och Uddevalla sjukhus 24-02-22.

Malaria LAMP-test

Akutanalys utförs på Klinisk kemi NÄL, 24/7, fr.o.m. 24-02-22.

Indikation

Primärdiagnostik/screening vid misstanke om nytt malariafall

Beställning

Elektronisk beställning alternativt använd Remiss-allmän.
Analyskod på etikett: MALLAMP.

Elektronisk beställning; I beställningsrutan Anm anges smittland/geografiskt område, eventuell tidigare malariabehandling och malariaprofylax. Ange telefonnummer dit mikroskopisvaret ska ringas, det är obligatoriskt.

Pappersremiss-Allmän; Ange smittland/geografiskt område, eventuell tidigare malariabehandling och malariaprofylax. Ange telefonnummer dit mikroskopisvaret ska ringas, det är obligatoriskt.

Provtagning

2 EDTA-rör med venblod (ett rör för LAMP-test, ett rör för direktmikroskopi), lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Minsta provvolym per rör: 2 mL venblod eller 250-500 µL kapillärblod.

Transport

Provet transporteras omedelbart till laboratorium för Klinisk Kemi NÄL och lämnas i handen till personal (ej rörpost, ej Tempus).

Svar

Svarstid inom 1,5 timme.

Testet är kvalitativt och besvaras som:

Positivt: Plasmodium-DNA har påvisats

Negativt: Plasmodium-DNA har inte påvisats.

Svaret går ut i patientjournal Melior/Asynja.

Positivt LAMP: Provet skickas per automatik av Klinisk Kemi NÄL med förtryckta remisser till Klinisk mikrobiologi SU/Sahlgrenska för Malaria direktmikroskopi*.

Negativt LAMP: Ingen ytterligare utredning (negativt LAMP-resultat kan utesluta sjukdomen och provet behöver inte mikroskoperas).

Malaria direktmikroskopi

Utförs på parasitlaboratorium Klinisk mikrobiologi SU, Göteborg:
helgfria vardagar kl 8-17
helger kl 8-14.

Indikation

Uppföljningsprov/behandlingskontroll på patient med känd malaria.

Beställning

Använd beställningsblankett bakteriologi
Ange kliniska och epidemiologiska data. Telefonnummer dit mikroskopisvaret ska ringas ut är obligatoriskt.

Provtagning

1 st EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provet transporteras omedelbart till laboratorium för Klinisk Kemi NÄL för att skickas vidare till SU.

Svar

Förekomst av plasmodier eller inte.

Vid fynd av plasmodier anges art och i förekommande fall (P. falciparum och P. knowlesi) även parasitemigrad, d.v.s. andelen infekterade erytrocyter i procent av totala antalet erytrocyter).
Mikroskopin telefonbesvaras inom 1-2 timmar från det att Parasitlab SU har mottagit provet. Proverna svaras dessutom ut elektroniskt alternativt skickas per fax eller brev.

*Öppettider/kontakt Parasitlab SU:
Helgfria vardagar kl 8-17
Helger kl 8-14
Tel nr: 031-342 46 45

Transport

Ordinarie transport för malariamikroskopi på SU

Prov som anländer till laboratoriet NÄL söndag eftermiddag till fredag kl 11:30 går med ordinarie transport till Göteborg med svar nästföljande dag.

Avgångar ordinarie transporter från Laboratoriemedicin NÄL till SU

Helgfria vardagar kl 09:00 och 12:00.

Övriga tider behövs taxitransport övervägas för att mikroskopi ska kunna utföras inom ett dygn.

Leverans av prover för akut malariamikroskopi efter att ordinarie transport avgått (leverans med taxi)

Gäller prov som anländer laboratoriet NÄL fredag efter kl 11:30 – söndag förmiddag.
Beställare bör rådgöra med infektionskonsult/infektionsjour om mikroskopin skall utföras akut. Kontakt med infektionskonsult/infektionsjour under ordinarie arbetstider, tel 010-435 55 08 / 010-435 55 09. På jourtider nås infektionsbakjour via växeln.

Efteråt kontaktar beställare Parasitlab klinisk mikrobiologi SU på telefonnummer 031-342 46 45 (alternativt jourläkare på Klinisk mikrobiologi SU via växel SU (öppettider se ovan) för att meddela att prov kommer att skickas med taxi och för att komma överens om lämplig ankomsttid.

När lämplig tid för taxitransport beslutats, ringer beställaren till kundtjänst Klinisk Kemi NÄL telefonnummer 010-435 27 00 och ber dem beställa en taxitransport för prover med ifyllda remisser.

Beställaren står för kostnaden.

Adress för taxitransport

Klinisk mikrobiologi
Bakteriologen
Guldhedsgatan 10A, 413 46 Göteborg

Taxiföraren måste ringa Parasitlab (031-342 46 45) vid ankomst eller meddela om försening så att proverna hämtas av rätt personal.

 Ackrediterat

Nej

Övrigt

Malaria är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.