CK, P-

System

Plasma

Synonym

Kreatinkinas (E.C.2.7.3.2)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 2 dygn i rumstemperatur

    - 7 dygn i kyl

    - Längre förvaring i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<6 månader   saknas
6 månader - 2 år   0,6 - 6,3
2 - 9 år   0,6 - 3,8
10 - 13 år   0,8 - 6,6
14 - 18 år   0,7- 9,0
> 18 år   0,60 - 3,5  

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
<6 månader   saknas
6 månader - 2 år   0,6 - 6,3
2 - 9 år   0,6 - 3,8
10 - 13 år   0,8 - 6,6
14 - 18 år   0,7- 9,0
18 - 50 år   0,80 - 6,7
> 50 år   0,70 - 4,7

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja